การจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามกฎหมาย

04 November 2020
การจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามกฎหมาย

การจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามกฎหมาย
หมวดการตรวจวัดสารเคมีโดยพิจารณาจากความเสี่ยง
- Chlorine
- Sodium Hydroxide
- Potassium Hydroxide
- Nitric Acid
- Hydrochloric Acid
- Methyl Ethyl ketone
- Acetone
- 4-methylpentan-2-one
- Propyl Acetate
- Iodine
- Ammonium Chloride
- Hydrogen peroxide
- Sulfur Dioxide
- Ethanol
- Thioglycolic Acid
- Calcium carbonate
- Coal dust
- Zinc Oxide
- Phosphoric Acid
- Carbon black
- Formaldehyde
ความถี่ปีละ 1 ครั้ง

การเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
- มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ได้แก่ สารเคมีหกรั่วไหล , ไฟไหม้ , น้ำท่วม , บอยเลอร์ระเบิด โดยมีความถี่ ปีละ 1 ครั้ง

หมวดการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การตรวจวัดแสงสว่าง ปีละ 1 ครั้ง
- การตรวจวัดเสียง ปีละ 1 ครั้ง
- การตรวจวัดความร้อนในสถานที่ทำงาน ปีละ 1 ครั้ง

Recent news

COOKIES

We use cookies on this site to enhance your user experience By clicking any link on this page you are giving your consent for us to set cookies. cookies policy

Accept